Konferencia je určená pre doktorandov, tj. študentov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia odborov v oblasti teórie prírodovedného vzdelávania.
Cieľom konferencie je prezentácia dizertačných prác a čiastkových výsledkov vedecko-výskumnej činnosti doktorandov a diskusie k ďalšiemu smerovaniu dizertačných prác. 
Konferencia je realizovaná so zámerom usmerniť študentov pri realizácii svojich prác.