Termín záväznej prihlášky: 30.9.2019

Termín nahrávania abstraktu príspevku: 18.10.2019